Handel elektroniczny

Rozwój technologii, szczególnie elektroniki, ma wpływ na całą dzisiejszą cywilizację. Tak jak każdy aspekt życia w miastach, tak i handel podlega temu procesowi. Wprowadzane są coraz mniejsze ograniczenia w zawieraniu transakcji przy użyciu elektronicznych środków, takich jak telefon, faks, Internet czy telewizja.

Handel elektroniczny prowadzony za pośrednictwem serwisów aukcyjnych to przykład bezpośredniego e-commerce. Do finalizowania transakcji pośrednich wykorzystać można na przykład faks. Klient, który zakupił towar u sprzedawcy, któremu nie może wręczyć gotówki osobiście, przy pomocy faksu może niemal natychmiast przesłać kopię dowodu wpłaty pieniędzy na jego konto. Handel elektroniczny może mieć też formę pośrednią – gdy przez Internet poszukujemy jedynie klienta lub sprzedawcy, zaś transakcję zawieramy osobiście.

15.05.2012. 13:33